Przyjmowanie wniosków o przyjecie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/24 codziennie w godzinach funkcjonowania przedszkola 6.30 - 16.30  w dniach : od 1.03.2023 godzina 12.00 do 15.03.2023 godzina 15.00.

W dniach 28.03.2023 od godz. 8.00 do dnia 04.04.2023 godz. 13.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola 32 zobowiazani są do podpisania deklaracji dotyczacych czasu pobytu dziecka w przedszkolu w rou szkonym 2023/24. Deklarację wypełniamy według podanego wzoru. Wypełnione na miejscu deklaracje wrzucamy do wrzutni.