W naszym przedszkolu realizujemy "Program wychowania przedszkolnego" – Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo