BIP - Majątek szkoły - Przedszkole nr 32

Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska.
 
Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością jako własność komunalną Gminy Miasta Gdańska.
 
Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej. 
 
Mienie Przedszkola Nr 32 stanowi mienie komunalne.
powrót do góry