Miesiąc sierpień jest wolny od zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.