W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego:

"Od przedszkolaka do pierwszaka" Iwony Brody